Η δράση Thessaloniki Design Week είναι μία πρωτοβουλία της ΑΜΚΕ PHILARTIA σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και με άλλους φορείς και ομάδες που δραστηριοποιούνται στους τομείς του σχεδιασμού, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας.


Η πρώτη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2019, με στόχο να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των φορέων, των ομάδων, των επιχειρηματιών και του κοινού, ώστε να συνεχίσει ως θεσμός της πόλης.Το Thessaloniki Design Week, μέσω της διοργάνωσης εκθέσεων, ημερίδων, workshops, παρουσιάσεων, ξεναγήσεων, διαγωνισμών, καθώς και διαδικτυακών δράσεων, επιδιώκει:​


Να αναδείξει το σημαντικό δυναμικό της πόλης και της χώρας που ασχολείται με όλες τις πτυχές του design.


Να ενισχύσει και να εισαγάγει νέα μοντέλα διαδικασιών στη δημιουργία και στον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών.


Να αναπτύξει την έρευνα, τους προβληματισμούς, τις δυναμικές και τις αναζητήσεις για όλες τις εφαρμογές που ο σχεδιασμός υπεισέρχεται.


Να προκαλέσει ευκαιρίες και προοπτικές σύνδεσης της δημιουργικότητας με την επιχειρηματικότητα, την παραγωγική διαδικασία, την εγχώρια και διεθνή αγορά και να δώσει νέες διεξόδους στους δημιουργούς στις παρούσες συνθήκες.


Να  λειτουργήσει σε πολλά επίπεδα ως μία συμμετοχική πλατφόρμα ενός ευρέως φάσματος φορέων, επιχειρηματιών, ατόμων, επιστημόνων και ομάδων που δραστηριοποιούνται στις δημιουργικές βιομηχανίες.